Kompressionsbrott i komplexa NCF kompositstrukturer - KOMPRESS

Projektet kommer att studera tryckbrott i kompositstrukturer. Den kunskap som finns om tryckbrott i kompositer kommer att vidareutvecklas för att bättre förstå inverkan av den materialstruktur och belastning som återfinns i verkliga kompositstrukturer. Baserat på den kunskapen kommer projektet att utveckla prediktiva metoder för konstruktion och dimensionering av hårt belastade flygmotorkomponenter.

Partner organizations

  • Swerea (Private, Sweden)
  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/09/2013
End date The project is closed: 30/06/2017

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.