Kliniskt hypertermisystem för bättre cancerbehandling i hals och huvud.

Syfte och mål

Att utveckla kliniskt hypertermi-system för att behandla djupa såväl som ytliga tumörer i huvud och nacke med exakt temperatur och rumslig kontroll som ska godkännas för en fas I-studie hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Vi kommer att verifiera konceptet på fantom samt överensstämma den med lagstadgade krav att kunna använda den kliniskt.

I detta projekt strävar vi efter att förbättra den dåliga prognosen hos patienter med avancerad huvud- och halscancer. Den starka förbättringen av effektiviteten av strålbehandling och kemoterapi genom hypertermi har visats i randomiserade studier. Ännu viktigare, utan ökad risk för biverkningar. Vår nya teknik har potential att uppnå högre tumörtemperaturer som har visats vara högt korrelerade med behandlingsresultatet. Vidare möjliggör vårt system behandling av både djupa och ytliga tumörer.

Partner organizations

  • Sahlgrenska University Hospital (Public, Sweden)
Start date 15/06/2017
End date The project is closed: 31/05/2018

Page manager Published: Sat 16 Nov 2019.