Kartläggning av hästrelaterade skador samt deras orsaker och strategier för prevention

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre (Centre, Sweden)
  • Region Västra Götaland (Public, Sweden)
  • Skara Municipality (Public, Sweden)
Start date 01/01/2017
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Tue 17 Mar 2020.