Karaktärisering av av utsläpp til atmosfaären från en lotsbåt som använder förnyelsebar metanol som bränsle

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • ScandiNAOS AB (Private, Sweden)
Start date 01/08/2017
End date The project is closed: 31/12/2017

Page manager Published: Mon 03 Dec 2018.