Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering

Syftet med projektet är att studera och utvärdera hur ett VR (Virtual Reality)-gränssnitt till BIM-modellen kan användas för att bättre och mer effektivt involvera och ta tillvara på produktionspersonalens kunskap under själva projekteringen. Enkelt sett är grundtanken att låta personal med erfarenhet från produktionen "identifiera/lösa/hantera problem virtuellt – INNAN de når byggarbetsplatsen". Vidare avses att undersöka VR-teknikens förmåga att stödja ett mer proaktivt arbete under projekteringen genom att hitta bättre lösningar gällande produktionsteknik och arbetsmiljö och för att tidigt skapa en samsyn mellan projektörer och produktionen om vad som ska byggas och hur det ska genomföras.

Partner organizations

  • GK Ventilation (Private, Sweden)
  • NCC Building Sweden (Private, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Private, Sweden)
  • Skanska (Private, Sweden)
  • WSP Sverige (Private, Sweden)
Start date 01/10/2019
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Thu 03 Mar 2022.