Kalixbron

Mål: Att förbättra prestanda och livslängd för befintliga broar.
Bakgrund: Samhället kan använda broar på ett mer hållbart sätt och spara resurser.
Metod: Kalix-bron kommer att användas som testbädd för FoU-aktörer (KTH, LTU, Chalmers och LTH) för att använda,
demonstrera, kalibrera och finjustera metoder och tekniker för att möta projektets mål. I fokus är tillståndsutvärderingen av
spännarmeringen.
Genomförandet är indelat i tre faser: (1) Planering och datainsamling, (2) Analys av resultat och (3) Utvärdering av metoder. 

Med avancerad utrustning och mängder av sensorer kommer mätdata att samlas in samtidigt som tung trafik som körs under kontrollerade former i bägge färdriktningar för att sedan analyseras. Resultataten kommer att redovisas i ett antal vetenskapliga publikationer under de kommande åren.

Partner organizations

  • Luleå University of Technology (Academic, Sweden)
  • NCC AB (Private, Sweden)
  • Lunds tekniska högskola (Academic, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
  • Sintef Byggforsk (Research Institute, Norway)
Start date 01/06/2021
End date The project is closed: 31/10/2022

Page manager Published: Sat 07 May 2022.