KIVI - Kollaborativ Innovation: en Väg till ökad Innovationsförmåga

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Johanneberg Science Park AB (Private, Sweden)
  • Miljöbyrån Ecoplan AB (Private, Sweden)
Start date 15/10/2016
End date The project is closed: 15/10/2018

Page manager Published: Thu 31 May 2018.