KATE: Customized service offerings in the energy sector through servitization and digitalization

Projektet bidrar med ny kunskap kring, och ett ramverk för, utveckling av kundanpassade tjänster inom energisektorn i Sverige - tjänster som möjliggörs genom tjänstefiering och digitalisering. En analys av nuvarande och potentiella leverantörer av tjänster kombinerad med klassificering av avancerade tjänster ger en djupare förståelse för vad som krävs för en omvandling mot en mer användarcentrerad och tjänsteorienterad sektor. De kundanpassade tjänster ses som en viktig del i att skapa och utveckla kontakt med kunderna, och för att hjälpa energileverantörerna att optimera sin egen kapacitet samtidigt som de erbjuder skräddarsydda lösningar.
 
I energisystemet ses övergången till en mer "tjänsteorienterad ekonomi" som en stor omvandling (World Energy Outlook, 2017). Denna omvandling mot en tjänsteorienterad och användarcentrerad energisektor kan med fördel stödjas av lärande från andra sektorer som redan genomgått denna så kallade tjänstefiering, t ex tillverkningsindustrin. I detta projekt baseras forskningen på områden som även i andra sektorer visat sig centrala för att driva tjänstefiering, t ex digitalisering och fördjupade samarbeten med kunder och användare. Begreppet ”tjänster” hänvisar här till tjänster inom energisektorn.

Partner organizations

  • Göteborg Energi AB (Private, Sweden)
Start date 01/10/2019
End date 31/12/2024

Page manager Published: Sun 23 Oct 2022.