Jämförelse av partiella urladdningars beteende vid pulsbreddsmodulerad högspänning och kraftfrekvent sinusformad högspänning

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • ABB Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/11/2011
End date The project is closed: 31/12/2012

Page manager Published: Wed 24 Nov 2021.