Innovative Advanced Tooling - InnovAT

Projektets målsättning har varit att skapa en ny branschöverskridande konstellation, där akademiska parter, institut och företag som tidigare samverkat i huvudsakligen branschvis samlas i ett nätverk med verktygsteknologi i fokus. Syftet med konstellationsbyggandet är att identifiera och prioritera de utmaningar som kan skapa framtida konkurrenskraft för svensk verktygs- och tillverkningsindustri. Detta skall i förlängningen kunna leda till en nya forsknings- och utvecklingsaktiviteter inom verktygsteknologi där Sveriges samlade resurser kan samordnas.

Partner organizations

 • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
 • Lund University (Academic, Sweden)
 • Luleå University of Technology (Academic, Sweden)
 • Sandvik (Private, Sweden)
 • Seco Tools AB (Private, Sweden)
 • LSAB Sverige (Private, Sweden)
 • Swerea (Private, Sweden)
 • University West (Academic, Sweden)
 • University West (Publisher, Sweden)
 • Uddeholms (Private, Sweden)
 • Halmstad University (Academic, Sweden)
 • Halmstad University (Publisher, Sweden)
Start date 01/01/2014
End date The project is closed: 30/06/2014

Page manager Published: Wed 22 Dec 2021.