Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP)

Sverige är världsledande inom pulverteknik och har unika teknologier. Pulverteknik är en grön teknik där råmaterialet helt förädlas till slutlig produkt och ger möjlighet till avancerade och flexibla produkter för både mindre produktvolymer och massproduktion. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom kombination av teknologier inom pulverteknik. Målet är i) nya produktlösningar hos slutanvändare, ii) ökad utvecklingstakt samt iii) konkurrensförmåga inom teknikupphandling av avancerade komponenter.


Nära 100% av råmaterialet används där pulverteknik tillämpas. Teknologierna som adresseras finns alla representerade med specialistkompetens och aktörer inom landet och värdekedjor som kan stärkas från råmaterial till slutprodukt. Förväntade effekter 5 år efter projektet innefattar 15-20 nya produkter/lösningar grundat på kortare ledtid, lägre vikt eller ny funktionalitet, där ny eller modifierad materiallösning har ingått eller pulverteknikens resurseffektivitet och lägre energiåtgång för tillverkning har visats för kommande implementering.

Partner organizations

  • Mid Sweden University (Academic, Sweden)
  • Swerea (Private, Sweden)
Start date 01/06/2017
End date The project is closed: 31/05/2019

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.