Inledande studie för analys av kostnadseffektiva val av marina bränslen vid hårda koldioxidminskningskrav

See Swedish site for more information.

Start date 16/01/2012
End date The project is closed: 31/12/2012

Page manager Published: Thu 31 May 2018.