Improvement of biogas generation by coupling bioelectrochemical systdms to anaerobic digestion

På grund av minskad tillgång på olja samt behovet av att minska påverkan från föroreningar på miljön, är en av de största utmaningarna i dagsläget att hitta hållbara och förnyelsebara energikällor.

Start date 01/02/2012
End date The project is closed: 30/03/2014

Page manager Published: Thu 19 Jul 2018.