Improved performance of brake discs: Stage 2

Projektet syftar till att öka fordonens nyttjandegrad genom att förlänga bromsskivornas livslängd och öka deras totalprestanda. Projektmål: * Utveckla beräkningsmetoder för livslängdsberäkningar av bromsskivor utsatta för termomekanisk utmattning. * Utveckla beräkningsmetoder som kan användas för optimering av bromsskivors geometri och vikt.

Start date 01/07/2013
End date The project is closed: 30/06/2015

Page manager Published: Sat 20 Apr 2019.