ITEA3, Smart Prognos av Energianvändning med resursfördelning, SPEAR

Syfte och mål

SPEAR-projektet ämnar forska fram metoder för att kunna skapa formellt beskrivna energimodeller av komponenter som gör det möjligt att direkt kunna använda dessa i utvecklingsfasen för att visualisera och optimera produktionslösningens energiåtgång redan i beredningsfasen.

Förväntade effekter och resultat
SPEAR-projektets mål är att skapa energieffektivare produktionssystem, effektivare beredning, och högre produktionskvalitet. Detta genom att föra den fysiska och den digitala världen samman och utveckla metoder för ett effektivt industriellt arbetsflöde som möjliggör att nå rejäla reduceringar i energiåtgång och beredningstid och stora möjligheter att skapa korrekta, effektivare och energisnålare produktionssystem. Detta kommer att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri.

Start date 03/10/2017
End date The project is closed: 30/09/2020

Page manager Published: Sat 16 Nov 2019.