INNODEFAB Innovativa koncept för lättviktskonstruktion och tillverkning av svetsade höghållfasta stålkonstruktioner

Projektet ska utveckla och demonstrera nya lättviktskoncept och tillverkningstekniker för infrastruktur, tyngre fordon och materialhantering. Detta genom införande av starkare stål i nya lättviktskoncept, exempelvis sandwichkonstruktioner, samtidigt som nya tillverkningstekniker med hög produktivitet och livslängdshöjande effekt tillämpas. Projektet kommer att bidra till utlysningsmålet inom LIGHTers Innovationstema 4: viktreducering >20%. Väsentligt ökad livslängd och minskad miljöpåverkan samt sänkta kostnader för tillverkning och underhåll är ytterligare mål för projektet.

Partner organizations

 • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
 • Voestalpine Böhler Welding Nordic (Private, Sweden)
 • NCC AB (Private, Sweden)
 • Swerea (Private, Sweden)
 • Lecor Stålteknik (Private, Sweden)
 • Outotec (Sweden) AB (Private, Sweden)
 • Volvo Group (Private, Sweden)
 • Swedish Transport Administration (Public, Sweden)
 • SSAB AB (Private, Sweden)
 • Cargotech Sweden, Hiab (Private, Sweden)
 • Elu Konsult (Private, Sweden)
 • WSP Sverige (Private, Sweden)
Start date 01/12/2014
End date The project is closed: 31/12/2016

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.