High Power Density Batteries using Solid Single-Ion Conducting Polymer Electrolytes

Syftet med projektet är att ta fram design, syntes och fundamentala studier av fasta singeljonledande polymerelektrolyter som kan möjliggöra säker användning av högvoltselektroder (>4V), eliminering eller reducering av cellpolarisation, samt användning av tunnare elektrolyter i battericeller. Projektet har potential att höja säkerheten och realisera en ökad energi- och effektdensitet i framtida batterimaterial.

Partner organizations

  • Lund University (Academic, Sweden)
Start date 01/10/2015
End date The project is closed: 30/09/2019

Page manager Published: Thu 31 May 2018.