Halter av VOC i nybyggda och nyrenoverade lokaler - en förstudie

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Wästbygg (Private, Sweden)
  • Akademiska Hus (Public, Sweden)
  • Peab Sverige, Göteborg (Private, Sweden)
  • IVL Swedish Environmental Research Institute (Research Institute, Sweden)
Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 30/06/2020

Page manager Published: Wed 08 Jul 2020.