Hållbara lösningar för att minska spridning av organiska miljögifter från vägar i urbana miljöer

See Swedish site for more information.

Start date 15/06/2018
End date The project is closed: 31/12/2019

Funded by

  • ÅForsk (Non Profit, Sweden)

Page manager Published: Wed 10 Apr 2019.