Högeffektiv syrebärare av billiga råvaror för användning i kemcyklisk förbränning av biomassa

See Swedish site for more information.

Start date 21/06/2021
End date 30/11/2022

Page manager Published: Wed 12 Jan 2022.