Geosystemtjänster - beskrivning och värdering av undermarkens resusrser som ett verktyg i samhällsplaneringen

Undermarken är en resurs som kan erbjuda många olika typer av varor och tjänster, av vilka flera kan stödja en övergång till
mer hållbara och resilienta städer.

Start date 01/07/2019
End date The project is closed: 31/08/2022

Page manager Published: Thu 25 Aug 2022.