Gamification av sanitetsplanering: "En undersökning av teknisk och samhällelig beredskap för alternativa kretsloppssystem"

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) (Academic, Sweden)
Start date 01/02/2017
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Thu 31 May 2018.