Gå till botten -Minimering av biocidläckaget från båtbottenfärger på fritidsbåtar och fartyg

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2022
End date 31/12/2025

Page manager Published: Fri 01 Apr 2022.