Front- och sneda kollisioner: Utvärdering av skaderisk och skyddssystem för uppgraderade THOR dockan

Syftet är att få en djupare förståelse av bröstbelastning av den uppgraderade Thor-dockan i frontal och vinklad belastning av avancerade skyddssystem,. Projektet syftar också till att utvärdera skadekriterier föreslagna av THORAX-projektet och NHTSA, med avseende på real-life relevans och skyddssystems-respons. Förväntade effekter och resultat Att uppnå en ledande position genom att förstå och använda den uppdaterade Thor-dockan med avseende på användbarhet, skadeprediktering och skyddssystems-design. Vidare att förstå Thor´s funktionalitet i att reducera personskador på fältet i frontala och vinklade krockar som ett steg i att uppnå Nollvisionen Planerat upplägg och genomförande Utvärderingen av bröstbelastningen genomförs dels med hjälp av quasi-statiska table-top-prov av Thor-bröstkorgen, dels slädprov representativa för en modern bil med komplett docka och olika former av avancerade skyddssystem, och slutligen med simuleringar med Thor-FE-modellen. Thor kommer att jämföras med THUMS HBM FE-modell (Human Body Model) för att relatera resultat från krockprov med mänsklig respons.

Partner organizations

  • Autoliv AB (Private, Sweden)
Start date 10/09/2013
End date The project is closed: 31/12/2014

Page manager Published: Thu 31 May 2018.