Fortsättning av högskoleprogrammet VA-teknik Södra för stärkande av forskning, utveckling och utbildnng inom avancerad avloppsvattenhantering

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Lunds tekniska högskola (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2019
End date The project is closed: 31/12/2021

Page manager Published: Tue 18 Feb 2020.