Fordonspositionering och ruttprediktion

Syftar till att utveckla och verifiera algoritmer för att exakt uppskatta positionen för eget fordon och förutsäga den mest sannolika vägen fordonet tar på vägnätet. Otillräcklig positioneringsnoggrannhet är en av de faktorer som idag hindrar nya säkerhets- och komfortsystem från att utvecklas. Exempel på sådana system är: * Autonoma fordon: Kräver en detaljerad beskrivning av den miljö som omger det egna fordonet * Aktiva säkerhetssystem * Motor optimeringssystem: Där kunskap om den kommande rutten kan ha en stor inverkan på bromsoptimering * Kooperativa ITS system

Partner organizations

  • Volvo Cars (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/07/2013
End date The project is closed: 31/12/2016

Page manager Published: Thu 31 May 2018.