Food4GutMarKIT

Utvärdering av ett skräddarsytt individanpassat livsmedelskoncept för hälsosam tarmflora och validering av biomarkörer för monitorering av dess effekter. 

Start date 01/12/2018
End date The project is closed: 30/11/2019

Page manager Published: Wed 01 Apr 2020.