Fault-Ride-Through of Wind Power Plant with Grid-Forming Control

Projektet avser att utvärdera och identifiera hur olika kontrollstrategier med kraftelektronik påverkar nätstabiliteten i elsystemet med en låg kortslutningskapacitet och tröghetsmoment. Projektet kommer genom teoretiska analyser och experiment öka förståelsen för hur nätstabiliteten kan bibehållas i dessa system genom effektiv styrning.

Start date 15/12/2021
End date 31/12/2024

Page manager Published: Thu 31 Mar 2022.