Förverkligandet av framtidens bioekonomi: innovationspolitiska styrmedel och dess effekter

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur olika styrmedelskombinationer kan bidra till industriell förnyelse och konkurrenskraft, teknisk utveckling och nya värdekedjor inom området bioekonomi. I en storskalig omställning av energisystemen, där nollutsläpp behöver nås, förändras industrilandskapet. Projektet kan bidra med förståelse av hur kombinationer av olika typer av styrmedel interagerar och fungerar tillsammans, hur de bidrar till omställning samt vilka effekter omställning ger med avseende på framväxt av andra teknologier och värdekedjor inom bioekonomiområdet.

Partner organizations

  • Luleå University of Technology (Academic, Sweden)
Start date 01/01/2020
End date 31/12/2022

Page manager Published: Thu 09 Jul 2020.