Förstudie: Utveckling av lokala elektrokemiska deponeringsmetoder för återtillverkning

See Swedish site for more information.

Start date 01/10/2015
End date The project is closed: 31/07/2016

Page manager Published: Thu 28 Jun 2018.