Förstudie: Testbädd för vägtågs-applikationer

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för Vägtågtågspplikationer inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansökan om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
  • ASTA, Active Safety Test Area (Private, Sweden)
Start date 01/07/2013
End date The project is closed: 30/04/2014

Page manager Published: Sat 30 May 2020.