Förstudie: Testbädd för energieffektiva transporter inom konstruktionsanläggningar

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för energieffektiva transporter inom konstruktionsanläggningar inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansöka om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Partner organizations

  • ASTA, Active Safety Test Area (Private, Sweden)
  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/07/2013
End date The project is closed: 30/04/2014

Page manager Published: Sat 30 May 2020.