Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter

See Swedish site for more information.

Start date 01/04/2020
End date 30/06/2021

Published: Tue 11 Aug 2020.