Förstudie: Ökad kapacitet för tunga fordon hos befintliga vägbroar - Förfinad modell för att beräkna fordonsdynamiska effekter

See Swedish site for more information.

Start date 01/04/2020
End date The project is closed: 30/06/2021

Page manager Published: Fri 21 Jan 2022.