Förstudie rörande samverkansplattform för autonom sjöfart

Utvecklingen inom digitaliseringen och automatiseringen sker idag mycket fort. Allt tyder på att även marina transporter kommer påverkas i grunden vilket kommer att ge stora effektiviseringar inom området. Vi ser stora synergier med den utveckling som pågår inom fordonsindustrin här i västsverige med en möjlig utveckling inom fartygsområdet. Dvs västsverige har en stor potential att även bli ledande i Sverige rörande digitalisering och automatisering av fartyg.

Syftet med förstudien är att definiera en öppna integrationsplattform för simulering och praktiska tester av funktioner som krävs för att styra ett fartyg autonomt. Plattformen är tänkt, att på ett liknande sätt som VICTA lab och ReVeRe, kunna integrera nya sensorer tillsammans med autonoma funktioner så som kontrollalgoritmer.
En möjlig utveckling är att tex OpenDLV (från ReVeRe) kan användas med små ändringar även för autonoma fartyg.

Denna tekniska plattform möjliggör ett mer iterativt arbetssätt, där man testar delfunktioner, först i simulator och sedan i verklighet.

Start date 15/12/2017
End date The project is closed: 31/03/2018

Page manager Published: Fri 01 May 2020.