Förbättrad säkerhetseffekt av kollisionsundvikande styrande system, del 2.

Ökad förståelse för vilka steg som måste tas för att kunna göra kraftigare automatiska styringrepp är en av nycklarna till att utveckla nästa generations kollisionsundvikande system för fordon. Detta behövs för att säkerställer att Sverige, kan ta en världsledande roll inom intelligenta krockundvikande system och därmed bidra till att antalet förolyckade personer i trafiken minskar globalt.

Partner organizations

  • Zenuity (Private, Sweden)
Start date 13/03/2020
End date The project is closed: 31/12/2020

Page manager Published: Tue 07 Apr 2020.