Förbättrad cancerbehandling av barn känsliga för DNA-skador

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
  • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
Start date 01/01/2020
End date 31/12/2022

Page manager Published: Sat 25 Jul 2020.