Förädling av ryggben från sill till högvärdig livsmedelsingrediens

Utvärdering av tekniker, hållbarhet, funktionalitet och näringsvärde

Start date 28/08/2018
End date The project is closed: 31/03/2020

Page manager Published: Sat 23 Nov 2019.