FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Partner organizations

  • Lund University (Academic, Sweden)
  • Royal Institute of Technology (KTH) (Academic, Sweden)
Start date 01/08/2015
End date The project is closed: 31/10/2018

Page manager Published: Thu 31 May 2018.