FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur

Det huvudsakliga målet är att skapa nya möjligheter för svensk industri inom marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit. Speciellt för detta projekt är att det är involverar flera olika branscher och samlar aktörer från hela innovationskedjan runt samma bord, dvs forskningsutövare, utvecklare , tillverkare, materialleverantörer och kunder. Projektet kommer att fokusera på följande: att ta fram ett hybridmaterial av glas- och kolfiberkomposit, studera långtidsegenskaper hos hybridmaterialet samt bygga in smarta inbyggda övervakningssystem i materialet.

Förväntade resultat är en bättre kunskap om design, materialval, tillverkning, tillståndsövervakning och upphandlingsprocesser av kompositbroar. Komposittillverkande industri får ökade möjligheter att introducera kompositprodukter och produktionskunnande inom ett nytt marknadssegment och byggindustrin får möjligheter att utöka sin befintliga marknad med nya material. Kommuner och statliga myndigheter kan utnyttja resultaten från projektet inom relativt kort sikt (1-2 år) då projekt med kompositbroar redan är under uppstart, t.ex. ´Arkitektbron´ i Göteborg.

Partner organizations

 • City of Gothenburg (Public, Sweden)
 • Flexprop AB (Private, Sweden)
 • VELOX Specialities (Private, Sweden)
 • the City of Malmö (Public, Sweden)
 • Composite Design (Private, Sweden)
 • Marstrom Composite (Private, Sweden)
 • Blatraden (Private, Sweden)
 • Swerea (Private, Sweden)
 • Elu Konsult (Private, Sweden)
 • Skanska (Private, Sweden)
 • Acreo Swedish ICT AB (Unknown, Sweden)
 • Centerlöf & Holmberg (Private, Sweden)
 • Diab Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/12/2015
End date The project is closed: 31/12/2018

Page manager Published: Wed 16 Sep 2020.