Extraktion av biobränslen och oleokemikalier från cellfabriker med användning av grafenbelagda magnetiska nanopartiklar

See Swedish site for more information.

Start date 01/01/2019
End date 31/12/2021

Page manager Published: Wed 03 Jul 2019.