Ett systemtoxikologibaserat angreppssätt för bedömning av kombinationseffekter av toxiska metaller tidigt i livet

See Swedish site for more information.

Partner organizations

  • Karolinska Institutet (Academic, Sweden)
Start date 01/12/2018
End date 30/11/2022

Page manager Published: Fri 12 Apr 2019.