En lastad ledskenas värmeöverföring

Syftet med projektet har varit att studera värmeöverföringen för en lågt omlänkande strukturell ledskena, genom mätningar i turbinriggar på Oxford University och Chalmers Tekniska högskola, med syfte att validera CFD metoder. Speciellt skall instationära effekter ifrån uppströms turbin studeras. Målet med projektet kan anses uppfyllt, då mätningar av värmeövergång har erhållits från test riggarna och att dessa resultat jämförts med CFD analyser, som nu kan anses validerade. Resultaten ifrån projektet är bra, har gett värdefull information om värmeöverföringen på ledskenor. Beroende på förseningar i Oxford mätningarna så har endast 1 av 4 tester kunnat genomföras inom projektets tidsram, och resterande genomförs i en fortsättning. Resultat ifrån Chalmers mätningen påvisar resultat som förväntats, men mättekniken bör verifieras i kommande projekt. En inledande jämförelse mellan mätningar och CFD påvisar en god jämförelse.

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
Start date 01/04/2011
End date The project is closed: 30/09/2013

Page manager Published: Thu 31 May 2018.