En lastad ledskenas värmeöverföring 2

Projektet syftar till att studera en lastad ledskenas värmeöverföring, med mål att ta fram validerade analysmetoder (CFD) och korrelationer, som behövs i kommande utvecklingsprojekt. Speciellt fokus är att studera instationära effekter ifrån uppströms turbinsteg och off-design uppförande. Ett annat syfte med projektet (WP2) är att utveckla Chalmers inom värmeöverföringsområdet genom ett mindre experiment i Chalmers linjärkaskad för att validera värmeöverföringsmätteknik och studera värmeövergången på en separerad ledskena.

Partner organizations

  • GKN Aerospace Sweden (Private, Sweden)
  • University of Oxford (Academic, United Kingdom)
Start date 01/07/2013
End date The project is closed: 30/09/2015

Page manager Published: Thu 31 May 2018.