Effektiv geometriverifiering genom parametriserade mättypsregler

Projektet skall utveckla och införa en effektiv mätberedningsprocess som, baserat på simulering och avancerade metoder för kravnedbrytning, ger ett bra mätunderlag
anpassat för uppföljning och analys. En viktig del av projeket är införandet av tydliga
och generella mätregler som möjligör automatisering och optimering av stora delar av
off-line programmeringen av koordinatmätmaskiner.

Partner organizations

  • Fraunhofer-Chalmers Centre (Research Institute, Sweden)
Start date 01/01/2010
End date The project is closed: 31/12/2012

Page manager Published: Fri 10 Apr 2020.