EUREKA Eurostars E! 9395 COPTIMS KTH

Syfte och mål I det här projektet kommer vi att utveckla en pilotlinje för volymproduktion av vår Nano-TIM för att lansera denna nya produkt på marknaden. Produktionsteknologin utvecklad i detta projekt ämnar att skapa kostnadseffektiva, energisnåla och miljövänliga produkter. Förväntade effekter och resultat Huvudresultatet av projektet kommer att vara pilotlinjeproduktion av ett kompositbaserat termiskt gränssnittsmaterial (TIM) i ett rulle-tillrullebaserat högpresterande produktionssystem. Dessa kan hjälpa till att förbättra prestandan och tillförlitligheten för nuvarande och framtida ICT-produkter genom att leverera prestanda som är två till fem gången högre än existerande produkter i termer av termisk ledningsförmåga. I synnerhet förväntar vi oss att denna nya TIM kan ta betydande marknadsandelar inom IT, LED, rymd- och fordonsindustrin.

Start date 01/04/2015
End date The project is closed: 31/03/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.