EUREKA E!9156 Carbon PMHM CTH

För både sinterstål och hårdmetall gäller att kol har en unik roll, dels som reduktionsmedel och dels för kolkontroll. Detta projekt syftar till att etablera nya koncept när det gäller att nyttja olika kolkällor för dessa ändamål och styra atmosfären i processerna. Innovationen ligger i att just nyttja kolets egenskaper för dessa syften. För de två tillämpningar som adresseras är detta viktigt eftersom vi talar om stor potential att designa nya produkter.

Start date 15/09/2014
End date The project is closed: 15/09/2015

Page manager Published: Sat 27 Mar 2021.