EUMMSS: Efficient Uncore Mechanisms for Multicore Space Systems

Målet med projektet är att möjliggöra implementeringen av en datorarkitektur som kommer att bidra till Europas fortsatta ledande position inom mikroprocessorer för rymdtillämpningar. Dessa processorer möjliggör i sin tur framsteg inom alla områden av rymdburna uppdrag och tjänster. Projektet ska lösa problem som kommer av trenden att gå mot högre nivåer av integration inom elektroniksystem, där högre beräkningsprestanda och fler funktioner samlas på en komponent.

För kommande generationer av dessa processorer ökar integrationsnivån ytterligare och företaget utvecklar nu en system-on-chip-komponent med 16 processorkärnor, medan de flesta rymdprogram idag använder sig av komponenter med en eller två processorkärnor. Att skala upp till 16 processorkärnor ställer nya krav på datorarkitekturen. I synnerhet är en av utmaningarna utformningen av uncore-delen av systemet, dvs. minnessubsystemet och interna kommunikationsnät.

Partner organizations

  • Cobham Gaisler AB (Private, Sweden)
Start date 01/01/2022
End date 31/12/2024

Page manager Published: Tue 24 May 2022.