ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society

ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society är ett projekt med 27 olika partners för att ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Partner organizations

 • University of Copenhagen (Academic, Denmark)
 • Science Village Scandinavia AB (Private, Sweden)
 • City of Lund (Public, Sweden)
 • Region Hovedstaden (Public, Sweden)
 • Öresundskomiteen (Public, Denmark)
 • Öresunddirekt Danmark (Public, Denmark)
 • University of Oslo (Academic, Norway)
 • IUC Syd (Research Institute, Sweden)
 • Technical University of Denmark (DTU) (Academic, Denmark)
 • Malmö university (Academic, Sweden)
 • Medicon Village AB (Non Profit, Sweden)
 • the City of Malmö (Public, Sweden)
 • Invest in Skåne (Public, Sweden)
 • University of Gothenburg (Academic, Sweden)
 • University of Gothenburg (Publisher, Sweden)
 • The City of Copenhagen (Public, Sweden)
 • Copenhagen Capacity (Public, Denmark)
 • European Spallation Source (ESS) (Research Institute, Sweden)
 • Helsingborgs stad (Public, Sweden)
 • Region Skåne (Public, Sweden)
 • Lund University (Academic, Sweden)
 • Försäkringskassan (Public, Sweden)
 • SKAT Danmark (Public, Denmark)
 • Arbetsförmedlingen (Public, Sweden)
 • The County Administrative Board of Skåne (Public, Sweden)
 • Skatteverket (Public, Sweden)
 • Aarhus University (Academic, Denmark)
Start date 01/09/2015
End date The project is closed: 31/08/2018

Page manager Published: Thu 03 Sep 2020.