EL FORT - El Flottor Optimering i Real-Tid

Projektet ska forska på optimering av elektriska distributionslastbilar i stadsmiljö genom att optimera hela flottan istället för att fokusera på enskilda fordon. Systemet tar hänsyn till trafikinformation i realtid, såsom trafikstockningar, och fordonsinformation, till exempel batteritillstånd och lastinformation, för att dynamiskt tilldela uppdrag till fordon. Resultatet är att fordon kommer att få lämpliga uppdrag dynamiskt och kommer att köra längs rutter optimerade i realtid, vilket ökar effektiviteten av hela flottan och bidrar positivt till trafikflödet.

Partner organizations

  • Volvo Group (Private, Sweden)
Start date 01/07/2014
End date The project is closed: 30/06/2017

Page manager Published: Thu 31 May 2018.