Dynamisk belastning av betongkonstruktioner

Projektets inriktning:

- Utveckling av numeriska metoder och materialmodeller för att kunna analysera dynamiskt belastade armerade betongkonstruktioner.
- Utveckling av tekniska lösningar och komponenter i skyddsrum.
- Framtagning och vidareutveckling av beräkningsexempel, beräkningsanvisningar och andra stödverktyg för verksamma ingenjörer som arbetar med impulsbelastade konstruktioner.
- Genomförande av aktuella frågeställningar för MSB.
- Framtagning av experimentellt underlag för att kunna verifiera, validera och kalibrera numeriska beräkningsverktyg.
- Utveckling av experimentell tillämpad undersökningsmetodik för dynamiskt belastade armerade betongkonstruktioner.

Start date 01/01/2022
End date 31/12/2025

Page manager Published: Fri 10 Jun 2022.